Aktuelt

 

VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER ANGÅENDE KORONA-VIRUS.
No er det normalt drift med litt ekstra tiltak. Men det er viktig at pasienter med forkjølessymptomer og/eller feber ikkje møter til tannbehandling. Kan også avbestille samme dag no utan at gebyr blir innkrevd. Behandling utsettes til pasient har vore heilt symptomfri i minimum 2 døgn.


Det er eit stengt smittevernregime hjå oss der vi følgjer anbefalingane for helsedirektoratet. Du som pasient må sprite av hendene på venterommet før du går inn. Bruk dispenseren på venterommet.

 

Vi er på etterskot med innkalling til vanleg sjekk. Her vil dei fleste no vera 1 månader forsinka i forhold til det intervallet pasienten har.