Prisinformasjon

Konsultasjon/undersøking - kr 630,-

1 røntgenbilete - kr 140,-

Røntgenundersøking, 2 bilete (BW) - kr 280,-

Panoramarøntgen (OPG) - kr 610,-

Tannfarga fylling 1 flate - kr 865,-

Tannfarga fylling 2 flater - kr 1395,-

Tannfarga fylling 3 flater - kr 1680,-

Bedøving - kr 175,-

Hygienetiltak pr.behandling - kr 135,-

Fullkrone porselen  - kr 4200,- + tannteknikarutgifter som kjem i tillegg

Førebyggjande behandling (fluorterapi, fjerning av belegg og tannstein) blir
belasta etter timetakst: kr 1.380,-

Prisar oppdatert 1.januar 2020. Ingen endring av prisar i 2021. Samme pris på behandling i 2021 som i 2020.

Priseksempel


Vi legg her ut nokre priseksempel, slik at det blir lettare å forstå kva ting
faktisk kostar:

BEHANDLINGSEKSEMPEL 1:

Vanleg undersøking av innkallingspasient inkl. 2 røntgenbilete, enkel tannsteinsrens, puss og polering: Kr 1045,-

BEHANDLINGSEKSEMPEL 2:

Legging av tannfarga plastfylling 2 flater inkl. bedøving: Kr 1705,-

BEHANDLINGSEKSEMPEL 3:

Framstilling av ei krone. Krev 2 besøk. Inkluderer bedøving, kronepreparering (sliping og avtrykk), midlertidig krone, prøving/tilpassing og sementering av krona: kr 6400,-

Prisane er basert på kontant betaling (kort/kontantar). Vi tek vanlege bankkort
med BankAxept og kredittkorta Mastercard og Visa.