Prisinformasjon

Konsultasjon/undersøking - kr 650,-

1 røntgenbilete - kr 145,-

Røntgenundersøking, 2 bilete (BW) - kr 290,-

Panoramarøntgen (OPG) - kr 630,-

Tannfarga fylling 1 flate - kr 900,-

Tannfarga fylling 2 flater - kr 1450,-

Tannfarga fylling 3 flater - kr 1745,-

Bedøving - kr 180,-

Hygienetiltak pr.behandling - kr 140,-

Fullkrone porselen  - kr 4400,- + tannteknikarutgifter som kjem i tillegg

Førebyggjande behandling (fluorterapi, fjerning av belegg og tannstein) blir
belasta etter timetakst: kr 1.380,-

Prisar oppdatert 1.januar 2022.

Priseksempel


Vi legg her ut nokre priseksempel, slik at det blir lettare å forstå kva ting
faktisk kostar:

BEHANDLINGSEKSEMPEL 1:

Vanleg undersøking av innkallingspasient inkl. 2 røntgenbilete, enkel tannsteinsrens, puss og polering: Kr 1080,-

BEHANDLINGSEKSEMPEL 2:

Legging av tannfarga plastfylling 2 flater inkl. bedøving: Kr 1770,-

BEHANDLINGSEKSEMPEL 3:

Framstilling av ei krone. Krev 2 besøk. Inkluderer bedøving, kronepreparering (sliping og avtrykk), midlertidig krone, prøving/tilpassing og sementering av krona: kr 6600,-

Prisane er basert på kontant betaling (kort/kontantar). Vi tek vanlege bankkort
med BankAxept og kredittkorta Mastercard og Visa.